No 30 Joër sech erëmgesinn an direkt erëmerkannt - Dem Alain Atten alles Gudds fir säin 80. Geburtsdag