DuerfLidder

November 2016 download on :

i-tunes an cdbaby

 

Produktiounen :

 

  • 1984 : MC : Spëtzekranz / Nei FolkLidder- a Weisen I
  • 1986 : MC : Den décken Hummer / Nei VolleksLidder II
  • 1990 : MC + CD : Lidder wéi eng Fauscht / AarbechterLidder III
  • 2013 : i-tunes : Ouni Rack an ouni Hiem an ouni Box (sold out) IV
  • 2016 - i-tunes an cdbaby : DuerfLidder - Musek aus eisen Dierfer V

 


 

 Bei Produktiounen mat derbäi :

- 1992 : MC + Buch : Néirewou - Spillmannsmusek mam Alain Atten

- 1994 : MC + Buch : NUMIA - e lëtzebuerger Märchen (Josy Braun)

- 1998 : MC + Buch : Um Wee fir op Papperlapappagos (Josy Braun) 

- 2000 : CD + Buch  : Josy Braun - Lidder, queesch derduerch

- 2010 : DVD : Emil (Film  vum Marc Thoma a Pol Tousch)

- 2011 : CD + DVD : D’Keess op an d’Klacken eraus ! 

             en Owend fir denThierry van Werveke  "live" 22.10.2011

- 2011 : DVD :   Vun Hippches op Haapches "live" 29.10.2011

- 2016 : DVD : Streik (lëtzebuergesche Film vum Andy Bausch)

- 2018 : CD : d'schwaarz Bichelchen "Sepp Thill" den ondugene Gesell

             mam Musekstheaterveräin Rhäifrensch an Gérard Bintener